Cho cơ hội không được sử dụng!Wu Lei Gold Battle cách đó 5 mét và quay trở lại thủ môn Vidio Sholin Soccer

Cho cơ hội không được sử dụng!Wu Lei Gold Battle Battle cách đó 5 mét và trở lại thủ môn [Vidio Sholin Soccer]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 2 tháng 4: Trong vòng thứ 32 tối nay, Wu Lei đã tham gia trận đấu liên tiếp thứ 15 liên tiếp liên tiếp GameBench.intrường hợp dẫn 3-0 và 11 tá hàng tá, Tây Ban Nha