Tình hình sức khoẻ Văn Toàn, Hoàng Đức ra sao sau khi nhiễm Covid-19?

Tình hình sức khoẻ Văn Toàn, Hoàng Đức ra sao sau khi nhiễm Covid-19?

Văn Toàn mới được phát hiện dương tính với Covid-19. Anh đang tự cách ly, theo dõi với sức khoẻ ổn đ