HLV Hàn Quốc có vì lo mà “giấu” Tuấn Anh, Xuân Trường trong ngày V.League trở lại?

HLV Hàn Quốc có vì lo mà “giấu” Tuấn Anh, Xuân Trường trong ngày V.League trở lại?

Hai cái tên quan trọng được nhắc tới là Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường. Cả hai đều có tiền sử