Khaimạcgiảibóngđá”KếtnốidoanhnghiệptỉnhBắcNinhlầnI-2017″

Sau một thời gian dài chuẩn bị chu đáo, tối ngày 12/8/2017, giải bóng đá “Kết nối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh lần I – 2017” đã khai mạc tại sân Suối Hoa, thành Phố Bắc Ninh.