Khơi“Maldini”,Ecoparkvàniềmkiêuhãnh,lòngtrungthành

Quang Khơi là một mảnh ghép quan trọng đóng góp vào thành công trên con đường trở lại HPL tại HL1-S6 của đội bóng “thành phố xanh” Ecopark.