LongBiênmởrộnglần4:F+gâybấtngờ,Tinlớn&Anhemtoànthắng

LongBiênmởrộnglần4:F+gâybấtngờ,Tinlớn&Anhemtoànthắng

Vòng bảng giải bóng đá phong trào Long Biên mở rộng lần 4 đã kết thúc. ĐKVĐ Tin lớn & Anh em là đội duy nhất toàn thắng nhưng đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất lại là F+.