động tác chào

động tác chào

Chào kiểu “phát-xít”, Anelka gây sốc làng thể thao Pháp【động tác chào】:Ghi liền hai bàn trong vòng n