cờ rớt

cờ rớt

Lê Quang Liêm rớt 35 bậc trên bảng xếp hạng thế giới【cờ rớt】:Kỳ thủ Lê Quang LiêmHiện tại, Quang Liê