Manchester United sẽ gia hạn hợp đồng với B!Mức lương hàng tuần tăng lên 200.000 pound Cup châu Âu trước khi hoàn thành CEK Skor Sepak Bola

Manchester United sẽ gia hạn hợp đồng với B!Mức lương hàng tuần tăng lên 200.000 pound trước Cup châu Âu [Cek Skor Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 23 tháng 5