Rooney: Manchester United ký kết Cristiano Ronaldo là một sai lầm.Anh ta không còn là một chàng trai 20 tuổi.

Ronney: Manchester United ký kết Cristiano Ronaldo là một sai lầm.Anh ấy không còn là một chàng trai 20 tuổi [làm thế nào để giành chiến thắng trong một trận bóng đá]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 5 tháng 4